Home
Labdiagnostiek
Ondersteuning
Fundusfotografie
Onderwijs
ICT ondersteuning
Kwaliteitszorg
Veel gestelde vragen
Contact

Fundusfotografie voor diabetes- en hypertensie patiënten

In het kader van chronische ziekten wordt door ons fundusfotografie verzorgd. De uitvoer daarvan wordt afgestemd op de wens van de zorgverlener. Wij maken gebruik van een moderne Infrarood scherpstel funduscamera, waardoor de patiënten geen midriaticum hoeven te gebruiken. Hierdoor duurt het onderzoek maximaal 15 minuten en worden de patiënten niet gehinderd door een verminderde visus na afloop van het onderzoek. De foto’s krijgt u digitaal doorgestuurd naar uw praktijk inclusief een beoordeling en advies.

Voor patiënten met diabetes of hypertensie verzorgen wij in uw praktijk fundusfotografie. In overleg met u roepen we de patiënten op voor een jaarlijkse screening. Dat kan in uw praktijk. Ons personeel maakt digitale fundusfoto’s met behulp van een ‘Non-midriatic’ funduscamera (klik hier en hier voor een voorbeeld van fundusfotografie). Deze wijze van screening is goed gekeurd door de nederlandse oogheelkundig genootschap (NOG) in het kader van Diabetische retinopathie screening.

Een citaat uit de richtlijn “Screening, diagnostiek en behandeling Diabetische Retinopathie” van de NOG:

“- Fundusfotografie kan gemakkelijker worden geleerd dan funduscopie en heeft als bijkomend voordeel dat objectieve documentatie mogelijk is. Hoewel mydriasis een betere beoordeling mogelijk maakt, kan de patiënt compliance door het achterwege laten van de hinderlijke mydriasis (door druppelen, RV) verbeteren waardoor het totaalresultaat van een screeningsprogramma weer hoger ligt.
 
Mydriasis is niet altijd nodig bij gebruik van een non-mydriatic camera.
- De huidige digitale camera’s zijn o.a. qua contrastlevering van betere kwaliteit dan de inmiddels verouderde die in bovengenoemde studies gebruikt zijn. Bovendien kan aansluitend aan het onderzoek in het bijzijn van de patiënt worden nagegaan of de digitale opnames van zodanig goede kwaliteit zijn dat beoordeling mogelijk is: zo nodig kan opnieuw fotografie worden uitgevoerd na toediening van oogdruppels of als er technische problemen zijn opgetreden. Digitale fotografie is minder bewerkelijk, kan gemakkelijk worden opgeslagen, is goedkoper en maakt (beveiligde) verzending, eventueel per e-mail mogelijk, waardoor beoordeling op afstand in tegenstelling tot die van analoge fotografie sneller kan worden uitgevoerd.”

 

Top
Stichting Huisartsen Services UHS | info@uhslab.nl